ឡានចាក់ទឹក – ស្គរដៃ – ថូយ ករុណា – Cambodian Khmer Country Music – The song – the car pours water

Follow My Facebook pegs here :

Cambodian Khmer Country Music

បទ – (ម៉ាកឡានចាក់ទឹក) – មរតកដើម សីុន សីុសាមុត
» ច្រៀងដោយ – ថូយ ករុណា
» សម្រួលតន្ត្រី – Rikan
» ដៃទ្រ – តាវ៉ន
» អ្នករាំនឹងអ្នកសម្ដែងដទៃទៀត – អ្នកមកឃ្វាលគោ
៚ សូមពុកម៉ែបងប្អូន ជួយគាំទ្រ នឹងជួយ subscribe ដើម្បីបានវីដីអូថ្មីៗ
សូមអរគុណ🙏
“””””””””””””””””””””””””””””””
ដើម្បីបានមើលនៅវីដីអូថ្មីៗ

#ឱរណោតាវ៉ន
#ទឹកដក់បាតព្រែក
#ជំនឿហែរសុំទឹកភ្លៀង

________
*សូមចុច links ខាងក្រោម វីដេអូ ល្បីៗ –

1 ទឹកដក់បាតព្រែក –

2 ម៉ាកឡានចាក់ទឹក –

2 ជំនឿហែសុំទឹកភ្លៀង –

4 ដៃស្គរ កន្ទ្រឹមសុរិន្ទ –

5 កម្រងវីឌីអូច្រើន –

៚ បងសុំស្លាស្រី -👉

៚ បងស្រណោះវាលធំ – 👉
khmer music 2020
khmer music mp3
khmer music youtube
khmer music app
khmer music instruments
khmer music video
khmer music artist
khmer music only

20 thoughts on “ឡានចាក់ទឹក – ស្គរដៃ – ថូយ ករុណា – Cambodian Khmer Country Music – The song – the car pours water

  1. ✍ មើល ករុណា រាំ ក៏សប្បាយចិត្តដែរ👏👏

  2. ឡូយណាស់បងពិរស់បងពេញចិត្តនេះហើយខ្មែរ

  3. Hey my friend my wife say this song mean go look for girl to play with. Can you tell me what song mean please.

  4. ខ្ញុំតាមស្តាប់ច្រើនភ្លេងដែរពិរោះ តែអ្នកភ្លេងឈរឹងពេក រាំផងៗ

  5. ពិរោះណាស់ហើយរាំស្អាតទាំងអស់គ្នាប្អូនប្រុសបទពិដើមពេញចិត្តណាស់

Comments are closed.